Egy könyvet szeretnék ajándékozni neked, ha érdekelnek a mélyen szántó gondolatok versbe foglalva! Nehéz olvasmány! Mélyvíz! Csak úszóknak!

Iratkozz fel a Tantra-Fény-Mag Hírlevelére, és elküldjük neked az e-könyvet AJÁNDÉKBA!
Részletekért Katt IDE!
Más-Világ e-book

Spirituális Alapismeretek

Leld örömöd e kis írott anyag olvasásában. A spiritualitás, az ezoterika rendkívül szerteágazó terület. Kiindulásként ezek a gondoltok és rövid meghatározások segítsenek. Szeretettel adjuk át számodra, s szolgáljon örömödre. Ha ennél többet kívánsz megtudni, úgy lépj tovább és gyarapítsd ismereteid és tudásod. Ebben is örömmel segítünk. Soha nem késő elkezdeni!

Spiritualitás

wikipédia:
“A spiritualitás összefoglaló kategórianév. Világnézeti formák, amelyek elsősorban a 
szellemi, természetfeletti erők illetve a lélek értelmezésén, magyarázatán alapuló irányzatainak közös neve.

A spiritualitás több vallás közös alapelvét is jelenti, de nem a vallás gyakorlása. A templomba járás, vagy az Istenben való hit nem jelenti a spiritualitást. A spirituális ember vallja, hogy élete nem önmagáért való – nem öncélú – hanem egy magasabb szintű rendet, célt és értelmet szolgál. Tetteit, döntéseit ezen elv alapján igyekszik megvalósítani. A spirituálisan gondolkodó ember a világot úgy értelmezi, hogy a tettei egy speciális ok-okozati rendszerben hatnak vissza életére. Ezt hívhatjuk karmának, „sors”-nak vagy „isteni elrendelés”-nek. A spirituálisan gondolkodók szerint a világnak vannak az érzékszerveink számára rejtett dimenziói és összefüggései, amelyek ugyanolyan erős hatással lehetnek létünkre, mint a környezetünk érzékelhető része. A spirituális világnézeteket követők vallják, hogy az élet több kell, hogy legyen, mint a természet véletlen egyszeri és megismételhetetlen játéka. Vallási hovatartozástól függetlenül szerintük a világot egy magasabb rendező elv, egy ember felett álló kozmikus erő irányítja.”

Szellem-Test-Lélek

A mentális test a mentális anyagból épül fel (éther elv, vagy Akasha-elv a legfinomabb rezgéssel rendelkező Ős-elem). Ezen anyag két pólussal rendelkezik, elektromos és magnetikus fluidummal. E mentális test foglalja magában az én-tudatot(az akaratot, értelmet,észlelést), mely maga az emberi Szellem. A szellem halhatatlan, míg a Test és a Lélek múlandó. A Szellem négy ős elemhez fűződő jellemzője: Tűz: Akarat; Víz: Érzelem ; Levegő: Értelem (Intellektus) ; Föld: Én tudat (Ego). A Szellem a mentális síkhoz kötődik. A mentális sík, amihez az emberi Szellem kapcsolódik az Akasha elvből épül fel. Az emberi gondolatok, érzések (mikrokozmosz) az Akashában tükröződnek, és örökre megőrződnek abban. Az Akasha örökkévaló és idő és tér nélküli. Az anyagi sík időhöz és térhez kötött.

AUM

(más néven Om, ॐ) a legfontosabb hindu szimbólum– a hinduizmus (brahmanizmus) emblémája. Az Aum a legfontosabb alap- vagy gyökérmantra. Az AUM az Univerzum teremtésekor elhangzott szent teremtő mag-szó (bija), a teremtés igéje, egy ősrezgés, mely eredetét tekintve öröktől való és az Abszolút Igazságot és a legmagasabb szintű Teremtőerőt képviseli. Három hangból tevődik össze, ezek az „A”, „U”, és „M”. Noha három hangból áll, mégis minden dolgot tartalmaz – ezzel fejezi ki a világ hármasságát, plusz a három egységéből összeálló teljességet. A három hang sok tételt jelöl, de a legfontosabb a világmindenség hármas aspektusa, a Szellem-Test-Lélek: Az „A” jelképezi a durva anyagi világot (az ébrenlét állapota), az „U” az asztrálsíkot (az álom állapota), az „M” pedig az elmén túljutott állapotot (4.-5.-stb. dimenziót) szimbolizálja. Mindemellett az „ajna csakra” (harmadik szem) mantrája is. Nagy népszerűségnek örvend a meditálók körében, mivel ismételgetése lenyugtatja az elmét, a testet energiával (pránával) tölti fel, segít kiszakadni az érzékek világából, erősíti az elmélyülést. A megfelelő légzésirányítással (pranayama) és az „Om hang” használatával különböző transz állapotok érhetőek el. Mint egyetemes szimbólum, vizuális formában is létezik. Hasonlóan az ankh szimbólumhoz, viselőjének védelmet ad a negatív hatások ellen, védelmező mágikus szimbólum.

Yin-Yang

A duális univerzum jelképe. Minden kettős ellentéten alapul, de az egészhez mindkettő elengedhetetlen. A természetben az ellentét ugyanazt takarja, de pozíciója eltérő. A két végpont között azonban számtalan fokozat létezik. Yin-a Nő: az engedelmeskedő, befogadó TIGRIS; Yang-a Férfi a domináns,aktív, adó a SÁRKÁNY.

Prána

(India)-Az Univerzumi Életerő energia. Baraka(őserdei népek) csí-kí (kína) wu-csí=ős energia (akasha); sá-csí=rossz energia

A 4 Elem

Tűz (Tejas), Víz (Apas), Levegő (Waju), Föld (Prithivi) az elemeket Tattváknak is nevezik. Minden elem két pólussal, kettős polaritással rendelkezik aktív és passzív, vagy pozitív és negatív alaptulajdonságok is jellemzik.

Az Ötödik Elem

Valójában az első (0.), vagy alapelem az Éther (Akasha), melyből a többi négy létrejött. Az Ős-elem, az Ős-Lét alapja, melyből Minden megalkottatott, az Ok-szféra. Tér és Idő nélküli. A Minden a Mindenben. /A magyar nyelvben ez a SZER Elem/

Aura-Csakrák

Elektromágneses energiaburok, mely körülveszi az emberi testet, és egyedi jellemzőket tartalmaz személyiségünkről, lelkünkről színek formájában. Magában hordozza az élőlényekkel kapcsolatos energetikai jellemzőket, és működteti biológiai, lelki,szellemi és fizikai(testi) funkcióit. Energiaközpontjai a csakrák. A csakrák a test energia központjai, amelyek a “Kundalini” energiát alakítják át, de saját maguk nem tartalmaznak energiát. A “Kundalini” energia az a tiszta energia, amely áthatja az egész világegyetemet. A csakráknak egész rendszerét térképezte fel az ókori távol keleti orvostudomány. 7 fő, és 300-nál több kisebb /mellék/ csakra található az emberi testben. A csakrák szorosan kapcsolódnak a testi-szellemi-lelki folyamatokhoz. A hét fő csakra:Gyökér-, Szakrális-, Napfonat-, Szív-,Torok-, Harmadik szem-, és Korona-csakra. Az aura és a csakrák rendszere az Asztrális Testhez kapcsolódnak, mely maga a Lélek, ám a Lélek határozza meg a Fizikai Test folyamatait, míg a Mentális test a fizikai Test idegrendszerén keresztül kapcsolódik. A Szellem-Test-Lélek hármas egység így épül eggyé, mely 3 egység nem különül el egymástól valójában. Holisztikus szemlélet.

Kabbala

jelentése: átadás, hagyomány, tradíció, vagy jelenthet elfogadást is. Tágabb értelemben a törvényt, vagy dharmat is jelenti. Az Ősi Tudás, mely Istentől való. A Mózesnek átadott, és a Mózes által a pusztában való negyven éves vándorlás során megszerzett ezoterikus tudás. „A természet minden törekvése az egyensúlyra irányul, miközben az Isten két szeme és homloka alkot egy háromszöget, mely a vízben tükröződve nyilvánítja ki a hatot, az egyetemes teremtés számát” (hexagram). Később részben összefonódik a hermetikával, és így alkotja a szerteágazó ezoterikus tudást.

Karma

ok okozat elv, mely szerint cselekedeteink meghatározzák sorsunkat, de sorsunk meghatározza életutunkat. Minden cselekedet következménye okkal és okozattal jár. Következménye a fejlődés (evolúció). Azonban a sorsunk nagy állomásait nem mi döntjük el és határozzuk meg, hisz azok eleve meghatározottak. Egyszerűsítve a sorsunkat nem kerülhetjük el, ami számunkra megíródott, az be is fog következni. Tehát véletlenek nincsenek, minden okkal, és előre meghatározott módon történik. A döntéseink tehát nem változtatják meg a karmánkat, mely eleve meghatározott.

Reinkarnáció

Visszatérés. Sok életben halsz, mindig visszatérsz, tanulsz és élsz, fejlődsz. Születés-a felejtés alagútján át lépsz a földi életbe. Halál-az emlékezés alagútján át jutsz vissza. Meg kell tapasztalnod a földi létben mindent, több életen keresztül, ez a tanulás útja. Ha eleget tapasztaltál és tanultál, megfelelő fejlettséget értél el, akkor emelkedhetsz egy magasabb síkra, egy emelkedettebb rezgésű világba.

Hermetika

Thot v. Thoth(Hermes Trismegistos-görög mitológia-a háromszorosan nagy Hermes- király, törvényhozó és pap)(római mitológia-Mercurius) a hermetika, vagy hermetikus filozófia atyja. Egyiptomban a bölcsesség istene. Az Istenek írnoka. Íbisz (madár), vagy íbiszfejű emberi alak, néha majomként jelenik meg, vagy ábrázolják. Felesége Szesat volt. Talán a leginkább univerzális világnézetet („vallást”) fogalmazta meg és tárta a beavatottak elé. Minél érettebb egy ember (szellem), minél több reinkarnáció során, minél tovább fejlődött, annál kevésbé tud egyetlen vallást magáénak, így egy idő után egyetlen világnézet sem tudja tapasztalatait és tudását kielégíteni. Az egyetemes törvényeket keresi és vallja. Thot adta az emberek kezébe az írást, az okkultista bölcsességet, az asztrológiát és alkímiát. Fő műve a Tabula Smaragdina (Thot smaragdtáblái), mely írásos emlékként megmaradva tartalmazza az ősi törvényeket. A hermetika Thot kinyilatkoztatásain felül az egyiptomi, héber, káldeus, iráni, és hindu hagyományokból, és ősi tudásból építkezik. Középpontjában a metafizikai(mágia) jellegű antropológia áll. Egyszerre vallás, filozófia és természettudomány. „Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy varázslatát.” A beavatottak továbbvitték az ősi tudást, a titkos tanokat

Prána-légzés

1. Kössük össze a nyelvünket a szájpadlásunkkal, majd végezzünk hasi légzést. Lélegezzünk be 7 számolás alatt és tartsuk benn a levegőt 1 számolásig majd lassan lélegezzünk ki 7 számolásig és ne szívjunk be újabb levegőt 1 számolásig.
2. A has és a mellkas egyszerre teljen meg levegővel, így legyen 7 másodperc a belégzés és 7 másodperc a kilégzés (5-10 másodperc is lehet), közben ne tarts szünetet, amint megteltél levegővel, már kezdjél is kilélegezni és amint kifújtál minden levegőt már kezdj is belélegezni.
Végezheted széken ülve,török ülésben, hanyatt fekve, lótusz ülésben. Kezed lehet a térdeden, az öledben, vagy a tested mellett. Legtöbbször mudrában tartják ilyenkor a meditálók az ujjaikat. És a térdükre helyezik a kezüket. A hüvelyk ujjal bármelyik másik ujjad összeérhet. /A többszáz évig élő, magukat halhatatlannak nevező jógik egyik alapgyakorlata/

A Meditáció

A meditáció se nem misztikus, se nem másvilági, se nem nehezen elsajátítható. A meditációt évezredek óta, több kultúrában alkalmazzák. Mind a testünkre, mind az elménkre, mind az érzelmeinkre hatást gyakorol

A meditáció jelenlét. Megszűnik minden,és csak az Itt és Most van.  Amikor valaki meditál, mindössze annyit tesz, hogy az elméjét egy bizonyos dologra összpontosítja, vagy számtalan dologra egyszerre. Valójában egy könyv olvasása vagy egy film nézése ugyanúgy egyfajta meditáció, vagy akár a gondolatainkban való elmerülés is.

A meditáció rendszerint olyan lelkiállapotra utal, amikor a testet tudatosan ellazítjuk, és szellemünket átengedjük a nyugalomnak és a belsőnkre való koncentrálásnak. A cél a lelki béke, megnyugvás keresése. Ilyenkor sikerül a környezetből kikapcsolódni, amit akár megváltozott tudati állapotnak is lehetne nevezni.
 
Első lépésként kényelmesen helyezkedj el ülő, vagy fekvő pozícióban. Hunyd le a szemed, és valamelyik prána légzést kezdd el gyakorolni. Kezdetben nem baj, ha számolod a másodperceket, míg tudatos számolás nélkül nem megy a dolog, addig nyugodtan számolj. Gyakorold a légzést…
 
A következőkben teremtsd meg önmagad számára a meditációs helyed. Azt a helyet, ahonnan majd mindig el fogsz indulni. Legyen ez a számodra nyugodt hely-„a nyugalom szigete”. Pl. Tengerpart, egy erdei tisztás, egy sziklatető stb. Ami neked legjobban megfelel. Ne tekintsd ezt öröknek, hiszen ahogyan új lakásba költözöl, vagy újra rendezed a lakásod, úgy változtathatod meditációs helyed is. Lehet minden meditáció során egy kicsit hozzá teszel, vagy elveszel onnan. Mondjuk egy szigetet helyezel magad elé a tengerbe, vagy egy hófödte hegyet állítasz az erdő koronái mögé. Helyezhetsz egy imaszőnyeget magad alá, ha vizes a tengerpart homokja.
 
Meditációs helyeden jó, ha ott képviselteti magát mind a négy elem: TŰZ,VÍZ-LEVEGŐ,FÖLD. Hogy miként, az szintén rád van bízva. A Tűz lehet tábortűz, kandalló, vagy csupán a fénylő Nap.
 
Gyakorold a prána légzést a Meditációs helyeden. Ha elkalandozol, elalszol, nem megy a hely összerakása, nem megy a légzés, ne ijedj meg. Tarts szünetet, és próbáld meg később, vagy másnap. Lehet, hogy azonnal sikerül, de lehet, hogy hetekbe telik idáig eljutnod. A lényeg: Ne csüggedj! Gyakorolj! Tudod!!Soha nem késő elkezdeni.
 
Ha már megy a légzés, és elkészült a meditációs hely, akkor indulhat a Meditáció. Ehhez bármely irányított meditációs CD-t felhasználhatod, vagy egy csoportban meditálhatsz egy vezető segítségével, vagy akár magad is irányíthatod a meditációd.
 
Mélyedj el, helyezkedj el, és indulj-repülj-szárnyalj-teremj ott bárhol!: ÚJ helyeken és ÚJ DIMENZIÓKBAN…Hiszen a meditációk során új dimenziókban találod magad.
 
Figyelem! Mély és komoly meditációt csak vezetővel végezz, de legalább legyen a közeledben valaki aki segít, ha nagyon belemerülnél a másik dimenzióba. Ha gyakoroltál és tudod, érzed, hogy nincs veszély, gyakorlott vagy már, akkor önállóan is végezheted, Bejárhatod az Univerzumot, vagy saját Tested, Csakráid, Saját emelkedett dimenzióid. Találkozhatsz tündérekkel, angyalokkal, felsőbbrendű éneddel, segítőiddel, vagy amit csak szeretnél.

Kristóf István

Kristóf István

-tudatosság, életvezetés tanácsadás
-önismereti csoportok
-lélekoldó-beavató masszázs
-masszázs tanfolyamok

A fenti GOMBra kattintva feliratkozhatsz a HÍRLEVÉLre! Ajándékot is kapsz!

K3IST Pixabay

Tantra-Fény-Mag | Szeretet-Lélek-Érzékiség-Gyönyör-Tudatosság-Önismeret

Ha tetszenek az oldalon található írások, anyagok, és nincs lehetőséged személyes találkozásra, de úgy érzed segíteni szeretnél, akkor bármekkora összeggel támogathatod a munkámat. Hálásan Köszönöm!
Thank you for your support! 🙂
Kattints a képre!

Tantra-Fény-Mag oldal támogatás

Ahogyan bennem keveredik a MAGyarságom, a spiritualitásom, a SZER ami átitat és körbevesz, úgy jelenik meg a Tantra-Fény-Mag-ban minden, Aki Vagyok
Kristóf István

Tarts Velem...

2020-ban egy kaland vár rád!

Jordánia a Wadi Rum sivatag a világörökség része!

Katt Ide a részletekért!

Tarts Velem...

A RUNA.HU WebDeSign segít, hogy Te is az Internetes Világ részévé válhass!

Blog írás, Logo tervezés, Weboldal készítés! Mire van szükséged?... Részletekért Katt IDE!
RUNA.HU webDeSign

A sötét háttérképek támogatják az okostelefonok dark módú használatát!

Mire jó ez?!

Az akksid tovább bírja, és a szemed jóval kevésbé károsodik! Megéri átkapcsolni!

Ingyenesen letölthető Háttérképek ITT!

Black & Dark Andoid & Smartphone HD Wallpapers 720 X 1520 px 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This